Constario GROUP podporuje Svetielko nádeje

Poslaním Constario GROUP je nielen budovať skvelé miesto na život, ale aj dávať pomoc, ktorá mení životy iným.

Prečo sme sa rozhodli pomáhať? Pretože si uvedomujeme, že zdravie je veľmi krehké a v ťažkých situáciách nám ostáva iba NÁDEJ. Nádej, ktorá sa stáva vierou, že niečo, čo robíte, má zmysel. Nádej, aby všetky deti boli zdravé a šťastné. Preto sme sa rozhodli stať sa tou nádejou pre tých, ktorí ju naozaj potrebujú a podporiť tak Svetielko nádeje.

Prvý krok #je to na nás

Prvý krok k pomoci urobila spoločnosť Constario GROUP v spolupráci s beauty bar concept, v ktorom v rámci kampane #je to na nás si mohli ľudia zakúpiť trička a dať deťom väčšiu nádej.

Druhý krok – Auto nádeje a odovzdanie ceny

Spoločnosť Constario GROUP prispela malým hrdinom na kampaň Auto nádeje prostredníctvom online crowdfundingovej platforme Startlab. Jej cieľom bolo získať prostriedky na kúpu nového automobilu pre prepravnú službu. Spolu s 534 prispievateľmi sa nachádzame aj na jedinečnom polepe Auta nádeje, ktorý sa na iných automobiloch prepravnej služby nenachádza.

Tretí krok – Naša pomoc nekončí

Constario GROUP chce svoje partnerstvo so Svetielkom nádeje staviať na vzájomnej dôvere a spolupráci. Nebude to len jednorazová finančná injekcia, ale aktívny prístup k identifikácii potrieb, vytváraniu stratégií a monitorovaniu vplyvu. Cieľom je vytvoriť dlhodobý vzťah, ktorý bude mať pozitívny dosah na životy tých, ktorí potrebujú pomoc.

Svetielko nádeje – veľká pomoc malým hrdinom

Svetielko nádeje – občianske združenie – ktoré už 21 rokov pomáha deťom s onkologickým a iným vážnym ochorením a ich rodinám.  Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci. Svetielko nádeje sa usiluje napĺňať túto víziu najmä v súčinnosti s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským onkologickým oddelením. Svoje služby poskytuje deťom a rodinám zo spádovej oblasti nemocnice, teda najmä v oblasti Banskobystrického a Žilinského kraja.


Constario GROUP zmení chátrajúci areál bývalých Schulzových tehelní na moderné bývanie

Projekt v Sučanoch a prinesie 98 bytov, recepciu, spoločenskú miestnosť, 157 parkovacích miest a súkromnú materskú škôlku. Výstavba začne hneď po získaní právoplatného stavebného povolenia.

Bytové domy v projekte Schulzov dvor budú rozmiestnené tak, aby vytvárali polosúkromné námestie s parkovou zeleňou, pôvodnými stromami, detským ihriskom, posedením a workout zónou.

Začatie prípravných a búracích prác

Momentálne prebiehajú na projekte prípravné a búracie práce na základe právoplatných povolení:

  • výrubové povolenie,
  • búracie povolenie na asanáciu jestvujúcich objektov,
  • územné rozhodnutie na výstavbu bytových domov.

Areál Schulzových tehelní

V roku 1878 Ľudovít Schulz založil v Sučanoch tehelňu. Vyrábala surovú, ohňovzdornú a rebrovú tehlu, škridlu a drenážne rúry. V tehelni pracovalo 30 – 80 robotníkov, vyhorela v roku 1948. Od toho obdobia areál Schulzových tehelní chátra. Ročná produkcia tehelne predstavovala približne päťstotisíc kusov rôzneho tovaru. Schulzova tehelňa v Sučanoch bola významným lokálnym dodávateľom stavebných materiálov a prispievala k rozvoju regionálnej infraštruktúry a stavebných projektov.

Schulzov dvor: oživenie s ohľadom na históriu a  životné prostredie

Projekt Schulzov dvor nie je len rekonštrukciou historického areálu, ale aj  možnosťou naplniť budúce potreby obyvateľov obce. Constario GROUP sa pri asanácii komplexu zaviazala minimalizovať ekologický odtlačok a využiť recykláciu odpadov na dosiahnutie týchto cieľov. Odpady, ktoré vzniknú počas prípravných a búracích prácach, budú triedené a recyklované tak, aby mohli byť znovu využité.

Všetky kovy (meď, hliník, oceľové konštrukcie), sklo, plasty, sklená vata, technologické zariadenia, káblové rozvody a podobné materiály budú recyklované. Betón a škridla budú rozdrvené a použité ako podkladová vrstva na spevnené plochy.

Práve recyklovanie je cesta k  zníženiu uhlíkovej stopy.

Inovatívne riešenia v obnoviteľnom stavebníctve

Constario GROUP sa snaží posúvať hranice v oblasti obnoviteľného stavebníctva. Využitie recyklovaných materiálov nie je len o znižovaní nákladov, ale aj o tvorbe inovatívnych a esteticky príťažlivých riešení. Schulzov dvor, inšpirovaný industriálnou érou s historickým dedičstvom sa tak stáva príkladom toho, ako je možné spojiť históriu s moderným prístupom k udržateľnosti.

Pretože bez poznania minulosti niet krajšej budúcnosti.


Constario DEVELOPMENT predstavuje novú webovú stránku

Veríme, že sa vám bude páčiť.

Naša nová webová stránka má ambíciu kombinovať interaktívny a atraktívny digitálny priestor, ktorý spája funkčnosť a estetiku. Webová stránka www.constariodevelopment.sk je výsledkom kombinácie dizajnu, technológií a používateľskej skúsenosti, ktorá má za cieľ poskytnúť návštevníkom hodnotný a príťažlivý online zážitok.

Prejsť na web constario development