Park, ktorý bude záhradou nielen pre celý Rozkvet

Namiesto zanedbaného priestoru, ktorý slúžil obyvateľom ako miesto pre čiernu skládku, vyrastie veľký park s atrakciami pre všetky generácie. Takéto plány realizuje Mesto Považská Bystrica so spoločnosťou Constario DEVELOPMENT, ktorá okrem parku buduje aj nové bývanie v projekte 2DUBY Považská so 117 priestrannými bytmi vrátane 5 mezonetov s veľkorysými výmerami.

2DUBY Považská a MESTSKÝ PARK Považská, za ktorými stojí spoločnosť Constario DEVELOPMENT, sa stanú projektami, ktoré prinesú výrazný zásah do lokality a zvýšenie potenciálu a životnej úrovne na sídlisku Rozkvet.

„V našom záujme je vybudovať oba projekty komplexne. Chceme, aby z toho bola dominanta, ktorú bude vidieť už z diaľnice. Projekty doplnia chýbajúci kvalitný verejný priestor, ktorý bude slúžiť už aj jestvujúcej bytovej zástavbe a vyplní dnešný zdevastovaný stav územia,“ povedal investor Ján Urík – konateľ spoločnosti Constario DEVELOPMENT.

Myšlienka vybudovania nového parku na Rozkvete sa zrodila v polovici roka 2021. V tomto čase sa začala pripravovať projektová dokumentácia, získavali sa potrebné vyjadrenia. A to za účelom získania potrebných najprv výrubových povolení a neskôr stavebných povolení pre začatie realizácie parku.

Po podpísaní Memoranda o spolupráci sme začali s výrubom náletových drevín a stromov označených na výrub. Okrem uvedeného, sa v priestore nachádzali aj choré dreviny. „Preto sme urobili aj preriezku drevín z náletu. Choré boli odstránené, zdravé zachované, aby mali možnosť naďalej rásť“, dodala Martina Lalíková.

„Projekt MESTSKÝ PARK Považská je projektom, ktorý prinesie výrazný zásah do lokality a zároveň aj zvýšenie potenciálu a životnej úrovne na sídlisku Rozkvet. Preto si vyžaduje trpezlivý a citlivý prístup. Je to veľmi dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje množstvo času, trpezlivosti a zhovievavosti“, povedal Ján Urík, konateľ spoločnosti a zároveň človek, ktorý na Rozkvete vyrastal. Aj napriek tomu, že počas tohto obdobia spoločnosť čelila odporu a v neposlednom rade aj nedôvere verejnosti, stavebné povolenia na park získala a priblížila sa tak k začiatku realizácie parku. „Sme spoločnosťou, ktorá drží svoje ciele a premieňa víziu na realitu, chce to však čas. Veríme tomu, že keď začneme s realizáciou parku, tak nás obyvatelia Rozkvetu začnú vnímať v inom svetle. Uvedomujeme si, že činy sú viac ako tisíc slov a sľubov“, dodáva Ján Urík.

Komplexná revitalizácia pozemku

MESTSKÝ PARK Považská. Projekt, ktorý je výnimočný v tom, že sa bude rozprestierať na ploche takmer 23 000 m2. Park, ktorý bude záhradou nielen pre celý Rozkvet. Park, ktorý bude oddychom pre všetkých. Dôjde tu ku komplexnej revitalizácii pozemku, pribudnú nové chodníky, hracie a športové prvky, komunitná záhrada, vodný prvok, ale aj sociálna infraštruktúra. Vieme, že mladé stromy nenahradia staré, ale aj tie raz zostarnú a pre ďalšiu generáciu tak vytvoríme harmonický priestor.

Nový priestor, šach aj posedenie pri jazierku

„Je pre nás úplne prirodzené ísť do projektu MESTSKÝ PARK Považská v zmysle obnovy zelenej plochy, keďže z vlastnej skúsenosti so zelenými strechami na každej našej stavbe vieme, aká je zeleň v meste dôležitá. Nielen z estetického hľadiska, ale najmä kvôli udržateľnej klíme a ochladzovaniu okolia v prašnom a prehriatom mestskom prostredí,“ hovorí Ján Urík.

Park sa revitalizuje podľa návrhu Martiny Lalíkovej a celkovo bude zahŕňať realizáciu chodníkov, výsadbu, sadové úpravy a osadenie mobiliáru v podobe lavičiek, košov,  ale aj detského ihriska a ďalších hracích prvkov, prvkov pre seniorov, workoutu, altánkov, ohnísk, grilovacieho domčeka, šachového stola pre turnaje v parku či posedenie pri prírodnom jazierku ale vychutnanie si kávičky v park caffe.

S výstavbou 2DUBOV a Mestského parku investor začal v 4. štvrťroku 2022, dokončenie I. etapy projektu 2DUBY je plánované v 2. kvartáli 2024. Výstavbu Mestského parku začína investor súčasne s 2DUBMI, pričom I. etapu parku (komunitná záhrada, ohniská, posedenie so šachom, vrt + retenčná nádrž, ktorá bude slúžiť ako zásobník na vodu používanú pri zavlažovaní, verejné osvetlenie, vodovodnú prípojku, NN prípojku, kanalizačnú prípojku a mlatové chodníky) plánuje dokončiť do konca roka 2023. Hracie, športové a vodné prvky, ako sociálna infraštruktúra sú predmetom II., III. a IV. etapy výstavby parku, ktoré budú prebiehať súčasne s výstavbou 2DUBOV.

„Projekty 2DUBY a Mestský park sme sa snažili koncipovať v štýle kvalitného moderného bývania spojeného s prírodou, komunitou a oddychom, ktorý zužitkováva dve výnimočné danosti lokality. Na jednej strane je to výborná vybavenosť a bezproblémová dostupnosť, na druhej strane je to nádherné prírodné prostredie. Veríme, že budúci obyvatelia 2DUBOV ocenia obe tieto kvality, ktoré sú pri bývaní v meste vyhľadávanou raritou,“ dodal na koniec Ján Urík.

< späť na spoločenskú zodpovednosť