Poslaním Constario GROUP je nielen budovať skvelé miesto na život, ale aj dávať pomoc, ktorá mení životy iným.

Prečo sme sa rozhodli pomáhať? Pretože si uvedomujeme, že zdravie je veľmi krehké a v ťažkých situáciách nám ostáva iba NÁDEJ. Nádej, ktorá sa stáva vierou, že niečo, čo robíte, má zmysel. Nádej, aby všetky deti boli zdravé a šťastné. Preto sme sa rozhodli stať sa tou nádejou pre tých, ktorí ju naozaj potrebujú a podporiť tak Svetielko nádeje.

Prvý krok #je to na nás

Prvý krok k pomoci urobila spoločnosť Constario GROUP v spolupráci s beauty bar concept, v ktorom v rámci kampane #je to na nás si mohli ľudia zakúpiť trička a dať deťom väčšiu nádej.

Druhý krok – Auto nádeje a odovzdanie ceny

Spoločnosť Constario GROUP prispela malým hrdinom na kampaň Auto nádeje prostredníctvom online crowdfundingovej platforme Startlab. Jej cieľom bolo získať prostriedky na kúpu nového automobilu pre prepravnú službu. Spolu s 534 prispievateľmi sa nachádzame aj na jedinečnom polepe Auta nádeje, ktorý sa na iných automobiloch prepravnej služby nenachádza.

Tretí krok – Naša pomoc nekončí

Constario GROUP chce svoje partnerstvo so Svetielkom nádeje staviať na vzájomnej dôvere a spolupráci. Nebude to len jednorazová finančná injekcia, ale aktívny prístup k identifikácii potrieb, vytváraniu stratégií a monitorovaniu vplyvu. Cieľom je vytvoriť dlhodobý vzťah, ktorý bude mať pozitívny dosah na životy tých, ktorí potrebujú pomoc.

Svetielko nádeje – veľká pomoc malým hrdinom

Svetielko nádeje – občianske združenie – ktoré už 21 rokov pomáha deťom s onkologickým a iným vážnym ochorením a ich rodinám.  Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci. Svetielko nádeje sa usiluje napĺňať túto víziu najmä v súčinnosti s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským onkologickým oddelením. Svoje služby poskytuje deťom a rodinám zo spádovej oblasti nemocnice, teda najmä v oblasti Banskobystrického a Žilinského kraja.