Projekt v Sučanoch a prinesie 98 bytov, recepciu, spoločenskú miestnosť, 157 parkovacích miest a súkromnú materskú škôlku. Výstavba začne hneď po získaní právoplatného stavebného povolenia.

Bytové domy v projekte Schulzov dvor budú rozmiestnené tak, aby vytvárali polosúkromné námestie s parkovou zeleňou, pôvodnými stromami, detským ihriskom, posedením a workout zónou.

Začatie prípravných a búracích prác

Momentálne prebiehajú na projekte prípravné a búracie práce na základe právoplatných povolení:

  • výrubové povolenie,
  • búracie povolenie na asanáciu jestvujúcich objektov,
  • územné rozhodnutie na výstavbu bytových domov.

Areál Schulzových tehelní

V roku 1878 Ľudovít Schulz založil v Sučanoch tehelňu. Vyrábala surovú, ohňovzdornú a rebrovú tehlu, škridlu a drenážne rúry. V tehelni pracovalo 30 – 80 robotníkov, vyhorela v roku 1948. Od toho obdobia areál Schulzových tehelní chátra. Ročná produkcia tehelne predstavovala približne päťstotisíc kusov rôzneho tovaru. Schulzova tehelňa v Sučanoch bola významným lokálnym dodávateľom stavebných materiálov a prispievala k rozvoju regionálnej infraštruktúry a stavebných projektov.

Schulzov dvor: oživenie s ohľadom na históriu a  životné prostredie

Projekt Schulzov dvor nie je len rekonštrukciou historického areálu, ale aj  možnosťou naplniť budúce potreby obyvateľov obce. Constario GROUP sa pri asanácii komplexu zaviazala minimalizovať ekologický odtlačok a využiť recykláciu odpadov na dosiahnutie týchto cieľov. Odpady, ktoré vzniknú počas prípravných a búracích prácach, budú triedené a recyklované tak, aby mohli byť znovu využité.

Všetky kovy (meď, hliník, oceľové konštrukcie), sklo, plasty, sklená vata, technologické zariadenia, káblové rozvody a podobné materiály budú recyklované. Betón a škridla budú rozdrvené a použité ako podkladová vrstva na spevnené plochy.

Práve recyklovanie je cesta k  zníženiu uhlíkovej stopy.

Inovatívne riešenia v obnoviteľnom stavebníctve

Constario GROUP sa snaží posúvať hranice v oblasti obnoviteľného stavebníctva. Využitie recyklovaných materiálov nie je len o znižovaní nákladov, ale aj o tvorbe inovatívnych a esteticky príťažlivých riešení. Schulzov dvor, inšpirovaný industriálnou érou s historickým dedičstvom sa tak stáva príkladom toho, ako je možné spojiť históriu s moderným prístupom k udržateľnosti.

Pretože bez poznania minulosti niet krajšej budúcnosti.