Spoločnosť Constario GROUP si je vedomá významu udržateľnosti a snaží sa prispievať k ochrane životného prostredia a budovanie lepšieho, udržateľnejšieho sveta. To je dôvod, prečo sme sa odvážili vykročiť za hranice bežného využívania zelenej energie a objaviť energetickú samostatnosť, ktorá môže zmeniť náš svet a posunúť ho vpred. V zelenej energii vidíme hnaciu silu pokroku a vývoja.

Constario GROUP vstupuje do novej éry s ambicióznym a pilotným projektom TRNKY, ktorý spojil moderné fotovoltické technológie s odhodlaním k zelenej revolúcii. Táto iniciatíva nielenže mení energetický pohľad, ale môže sa stať aj príkladom pre celé regióny, ktoré túžia po udržateľnom a ekologickom rozvoji.

Fotovoltika v praxi

„Fotovoltické panely, inštalované v rámci projektu TRNKY, sú, spolu s technológiou riadenia a distribúcie energie,kľúčovým krokom smerom k udržateľnej energetike. Tieto technológie využívajú slnečné žiarenie na produkciu elektrickej energie, čím znižujú závislosť na tradičných energetických zdrojoch. S touto inováciou prichádza rad výhod, ktoré nám sľubujú čistejšiu a ekologickejšiu budúcnosť“, hovorí Ján Urík, predseda predstavenstva Constario GROUP.

Jedným z najzreteľnejších prínosov fotovoltiky je jej nízky ekologický odtlačok. V porovnaní s fosílnymi palivami, fotovoltické panely produkujú elektrickú energiu bez emisií skleníkových plynov a ďalších škodlivých látok. Okrem toho fotovoltika spotrebúva menej vody v porovnaní s tradičnými energetickými metódami, čo je obzvlášť dôležité v čase, keď sa svet stretáva s problémami vodného deficitu.

Sebestačný ostrovný systém

Zaujímavým aspektom projektu TRNKY je jeho sebestačný fotovoltický ostrovný systém fungovania, ktorého výhody sú:

  1. Nezávislosť od tradičnej elektrickej siete: Fotovoltaický ostrovný systém umožňuje výrobu elektrickej energie aj v oblastiach, kde nie je dostupná sieťová elektrina. To je veľmi užitočné pre odľahlé chaty, horské chaty, karavany a ďalšie miesta mimo dosahu elektrickej siete.
  2. Udržateľnosť a ekológia: Solárna energia je obnoviteľným zdrojom energie a fotovoltické ostrovné systémy nevytvárajú žiadne emisie skleníkových plynov. Týmto spôsobom môžete prispieť k ochrane životného prostredia a znížiť svoju uhlíkovú stopu.
  3. Nižšie náklady na dlhodobú prevádzku: Po inštalácii fotovoltického ostrovného systému je zdroj energie voľný a nevyžaduje pravidelné nákupy paliva alebo platenie účtov za elektrinu. Týmto spôsobom môžete výrazne znížiť náklady na dlhodobú prevádzku.

Extenzívne zelené strechy

Zelené strechy nie sú len estetickým prvkov, ale majú aj konkrétne ekologické výhody. Vďaka rastlinám a vegetácii na strechách sa zvyšuje izolačná hodnota budov, čo znižuje spotrebu energie na klimatizáciu a vykurovanie. Okrem toho absorbuje zelená strecha dažďovú vodu a pomáha znižovať záťaž na mestskú kanalizáciu.

V prípade projektu TRNKY, extenzívne zelené strechy nie sú len „korunou“ na budovách, ale aktívnym prvkom v udržateľnom hospodárení s energiou a vodou.

Retenčné plochy a odtok dažďovej vody

Retenčné plochy slúžia na zadržiavanie dažďovej vody, čím sa minimalizuje povrchový odtok a zlepšuje kvalita vody. Tento prístup má dvojaký prínos: predchádza povodniam a zároveň zvyšuje dostupnosť vody pre rastliny.

V projekte TRNKY sa retenčné plochy stávajú dôležitým prvkom environmentálnej stratégie, ktorá sa snaží minimalizovať negatívny dopad mestského prostredia na vodné zdroje.

Viac o projekte

Pri projekte Trnky sme sa inšpirovali modernými trendami po vizuálnej i technickej stránke s dôrazom na kvalitu, praktickosť, zelenú stratégiu, udržateľnosť a hlavne na zelené energie.

Rodinné domy sú  ideálne pre záujemcov, ktorí hľadajú štandardný alebo nadštandardný priestor, výbornú dostupnosť (7 km od centra mesta) a perspektívnu lokalitu s výbornou občianskou vybavenosťou. Čerešničkou na torte je vysoká miera súkromia a veľmi pokojné, bezpečné a tiché okolie a novovzniknutá rezidenčná zóna.