Spoločenská zodpovednosť

Našim cieľom je cesta k lepšiemu zajtrajšku

Tvoríme zelenšie mestá a priestranstvá

Našim cieľom je postaviť viac ako kvalitné obytné budovy s modernou architektúrou. Kladieme dôraz na trvalo udržateľné a zelenšie miesta či verejné priestory, aby sme zvýšili potenciál daného územia a zvýšili životnú úroveň obyvateľov.

Prečítajte si viac

Green energy

Skupina Constario GROUP si uvedomuje vplyv svojich podnikateľských aktivít na životné prostredie. Našim cieľom je Green energy – vytváranie projektov, ktoré budú slúžiť potrebám ľudí bez ohrozenia prírody pre budúce generácie. Pretože zmena začína v nás.

Prečítajte si viac